Ατομική μονάδα πετρελαίου Focus

Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
χάρη στην υψηλή απόδοση >92%

Αυλοφόρος χαλύβδινη ατομική μονάδα θέρμανσης πετρελαίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης >92%.Κορμός αποτελούμενος από χαλύβδινο λέβητα τριπλής διαδρομής καυσαερίων με χρησιμοποίηση αεραυλών διαμέτρου 63,5mm, που εξασφαλίζει χαμηλή αντίσταση καυσαερίων. Ειδικής διαμόρφωσης ανοξείδωτοι στροβιλιστές συμβάλλουν στην καλύτερη εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων. Η διάταξη θερμοθαλάμου – αεραυλών, εξασφαλίζει την ομοιόμορφη συστολή – διαστολή και επομένως την ελάχιστη καταπόνηση των ελασμάτων. Η πόρτα είναι ανοιγόμενη πλήρως, συμβάλλοντας στον εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του λέβητα. Πίνακας οργάνων προκαλωδιωμένος εξασφαλίζει την άμεση και ασφαλή λειτουργία της μονάδας.
*Ο λέβητας πωλείται μόνο για αντικατάσταση