Μπαριέρες Οδοσήμανσης

Μήκος

Χιλιοστά

1.150

Πλάτος

Χιλιοστά

400

Ύψος

Χιλιοστά

600

Κατηγορία:
Μενού